THE INFLUENCE OF TB CHEMOPROPHYLAXIS IN PATIENTS WITH MODERATE TO SEVERE PSORIASIS TREATED WITH BIOLOGICAL AGENTS. A REGIONAL EXPERIENCE. IMPACTUL CHIMIOPROFILAXIEI TB ASUPRA PACIENȚILOR CU PSORIAZIS MODERAT-SEVER TRATAT CU AGENȚI BIOLOGICI.

Victor Neamtiu, Gug Georgiana, Adriana Diaconeasa, Caius Solovan

Abstract


Abstract

Introduction.

Psoriasis is a chronic immune mediated in ammatory skin condition that can appear at any age and uctuates in severity. Commonly it affects the scalp, elbows and knees but it can appear anywhere on the body. Modern medicine came with innovative therapies depending on the stage of Psoriasis and its impact on other parts of the body like the joints. The moderate to severe Psoriasis and the Psoriatic arthritis has undergo a major change with the appearance of biological therapies, substances who are targeting immune components of different pathophysiological processes. Biologic treatments are generally well tolerated and safe but they can predispose the patients opportunistic infections because of their immunosuppressive status due to this therapy. One serious matter of concern is the development of TB in some of the patients treated with anti TNF agents mainly in countries with a higher incidence of tuberculosis. Patients receiving this type of therapy are closely monitored for TB and if a latent infection is found the chemoprophylaxis will be performed. 

Purpose of the study. 

The impact of tuberculosis (TB) chemoprophylaxis on biological treatment in moderate to severe psoriasis - assessed by PASI (Psoriasis Area and Severity Index) score - as well as the incidence of LTBI (Latent Tuberculosis Infection) and the risk for LTBI in patients with moderate to severe psoriasis on biological treatment.


Materials and methods

A total of 72 patients with moderate to severe psoriasis were included in this retrospective study. The inclusion criteria was represented by the patients with moderate to severe psoriasis treated with biologic therapy for at least one year of continuous treatment. The study analyses the patients between years 2005 to 2014. We followed patients' PASI score evolution for a period of 12 months starting with the baseline PASI (PASI score at the initiation of biologic therapy). Upon the basis of TB chemoprophylaxis initiation criteria, patients were divided into two groups: Lot 1 consisting of 37 patients who received only biologic therapy during the rst year of surveillance and Lot 2with 35 patients to whom TB chemoprophylaxis was applied at least one month before biological treatment initiation. The exclusion criteria was given by active TB infection, less than 1 year of biologic therapy treatment, discontinued or stopped therapy, PASI < 10 and BSA <10.

Results
TB chemoprophylaxis does not signi cantly in uence the ef ciency of the biological treatment outcome in moderate to severe psoriasis.
The relative risk of developing LTBI in biologic therapy patients with moderate to severe psoriasis is 122 times higher than in the general population.

Conclusions
The association of TB chemoprophylaxis and biological treatment is a necessity in many patients with moderate to severe psoriasis; this should be initiated by the physician in collaboration with the pneumologist, after investigation and correct diagnosis of TB status. Limitation
Positive reactions have not been con rmed by other methods besides TST. Other methods who come to support TST are QuantiFERON® test, in order to exclude active TB infection, clinical examination, chest X-ray and bacteriological studies. 

Key words: psoriasis, biologic treatment, chemoprophylaxis, PASI score.

Rezumat

introducere

Psoriazisul este o patologie cronică in amatorie mediată imun, care poate apărea la orice vârstă având uctuaţii de severitate. Cel mai adesea afectările cutanate sunt
la nivelul scalpului, coatelor şi genunchilor dar poate avea orice localizare. Medicina modernă a venit cu terapii inovative în funcţie de stadiul, gradul de afectare şi impactul Psoriazisului asupra altor părţi ale corpului, precum articulaţiile. Psoriazisul moderat sever şi Artrita psoriazică au trecut printr-o schimbare majoră de abordare odată cu apariţia terapiilor biologice, substanţe ce ţintesc componente imune a diferite procese ziopatologice. Terapiile biologice sunt în general bine tolerate şi sigure dar pot supune pacientul unor predispozitii de a dezvolta diferite infectii oportuniste, datorită statusului imunosupresiv pe care îl determină. Unul din motivele serioase de îngrijorare este infecţia tuberculoasă la unii din pacienţii trataţi cu agenţi anti TNF. Această situaţie este mai probabilă în ţările cu o incidenţă crescută a tubeculozei. Pacienţii care urmează acest tip de terapie sunt monitorizaţi îndeaproape pentru TB, şi în cazul unei infecţii latente, va introdusă terapia chimiopro lactică.

Scopul studiului
Impactul chimiopro laxiei TB (evaluat prin scorul PASI) în cazul pacienților cu Psoriazis moderat sever a ați în tratament cu agenți biologici cât și incidența infecției TB latente și riscul de dezvolta TB latentă a pacienților cu Psoriazis moderat sever tratat cu terapie biologică.

Materiale și metode
În acest studiu retrospectiv a fost evaluat un numar de 72 de pacienți cu Psoriazis moderat sever. Au fost incluși toți pacienții cu Psoriazis moderat sever tratați cu agenți biologici pe durată de cel puțin un an (tratament continuu). Analiza pacienților a fost facută în intervalul anilor 2005 – 2014 urmarindu-li-se evoluția scorului PASI pe o perioadă de 12 luni începând cu scorul PASI inițial. Pe baza criteriilor de includere și a chimiopro laxiei TB, pacienții au fost împărțiți în două loturi: Lot 1 format din 37 de pacienți care au urmat tratament doar cu terapie biologică în primul an de evaluare și Lot 2 alcătuit din 35 de pacienți cărora le-a fost administrată chimiopro laxia TB înainte cu cel puțin o lună de inițierea terapiei biologice. Criteriile de excludere au constat în Infecția TB activă, mai puțin de 1 an de terapie biologică, întreruperea parțială sau totală a tratamentului, scor BSA și scor PASI <10. Rezultate

Chimiopro laxia TB nu in uențează semni cativ e ciența tratamentului biologic în Psoriazisul moderat sever.
Riscul relativ de infecție TB latentă, este de 122 ori mai mare la pacienții a ați pe terapie biologică față de populația generală.

Concluzii

Asocierea tratamentului biologic cu chimiopro laxia TB reprezintă o necesitate în cazul multor pacienți cu Psoriazis moderat sever; această chimiopro laxie ar trebui inițiată de medicul curant în colaborare cu pneumoftiziologul, după investigații amănunțite și diagnoticul corect al statusului TB.

Limitări

Reacțiile pozitive nu au fost con rmate prin alte metode în afara intradermoreacției la PPD 

 Cuvinte cheie: psoriazis, tratament biologic, chimioprolaxie, scor PASI. 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

—Print : ISSN 2392–7461, ISSN-L 2392–7461 
—Online : ISSN 2392-8697, ISSN-L 2392-7461

Editor-In-Chief and Managing Editor - Victor Gabriel Clatici
 

 

 

Creative Commons License
Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology by Tarus Media is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.rojced.com/index.php/rojced/index.
Permissions beyond the scope of this license may be available at tarusmedia.ro