CUTANEOUS METASTASES IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LARYNX - CASE REPORT. METASTAZE CUTANATE CU PUNCT DE PLECARE DE LA UN CARCINOM SCUAMOS LARINGIAN – PREZENTARE DE CAZ

Loredana Elena Stoica, Rucsandra Cristina Dascalu, Claudia Cirstea, Raluca Niculina Ciurea, Otilia Constantina Rogoveanu, Andreea Oana Enache

Abstract


Abstract

Cutaneous metastasis from head and neck cancers are rare but, when are present, they are usually considered a poor prognostic sign. We report a patient who showed multiple skin metastases 28 months after the diagnosis and treatment of a laryngeal carcinoma. A 57-year-old male with past history of smoking, was referred to our department in 2015 for the presence of 21 skin tumors, varying in size between 0.5 and 2 cm, red-pink in color, depressed center, located on the scalp, face, trunk and limbs.

In 2012, the patient underwent total laryngectomy followed by chemoradiotherapy for a squamous cell carcinoma of the subglottic larynx stage IV (T4N2MX).
The histopathological exam (double biopsy one from the scalp and the other from the right thigh) shows proliferation of malignant tumor cells arranged in islands in deep dermis, cells with marked atypia, multiple atypical mitoses and unicellular keratinization. Based on clinical and paraclinical examinations we established the diagnosis of cutaneous metastases with laryngeal neoplasm starting point, excluding other conditions that might be confused from clinical point of view. After con rmation of the cutaneous metastasis, the patient was directed the Oncology Department for adequate treatment.

The clinical polymorphism of cutaneous metastasis raises numerous problems of clinical diagnosis, leading to signi cant delays in diagnosis and initiation of treatment. 

Key words: cutaneous metastasis, squamous cell carcinoma, larynx, histopathology 

Rezumat

Metastazele cutanate cu punct de plecare de la un cancer cu localizare la nivelul extremității cefalice sunt rare, dar atunci când apar, reprezintă un factor de prognostic nefavorabil. Prezentăm un bolnav cu multiple metastaze cutanate apărute la 28 de luni de la diagnosticul și tratamentul unui carcinom laringian.

Pacient în vârstă de 57 ani, fost fumător, se prezintă în
clinica noastră în 2015 pentru 21 de formațiuni tumorale, cu dimensiuni cuprinse între 0,5 și 2 cm, culoare roz-roșietică,
cu centrul deprimat, localizate la nivelul scalpului, faciesului, trunchiului și membrelor.
În 2012 pacientul a suferit laringectomie totală urmată de chimioradioterapie pentru un carcinom spinocelular laringian subglotic stadiul IV (T4N2MX).
Examenul histopatologic (dublă biopsie de la nivelul scalpului
și coapsei drepte) a relevat proliferare de celule tumorale maligne, dispuse în insule situate în dermul profund, celule
cu atipii marcate și prezența de mitoze atipice și keratinizare unicelulară.
Pe baza aspectelor clinice și paraclinice am precizat diagnosticul de metastaze cutanate cu punct de plecare de la un carcinom laringian, excluzând multiple afecțiuni confundabile din punct de vedere clinic.
După con rmarea metastazelor cutanate, bolnavul a
fost îndrumat către Departamentul de Oncologie pentru stabilirea schemei optime de tratament. Polimor smul
clinic al metastazelor cutanate ridică numeroase probleme
de diagnostic diferențial determinând astfel întârzierea diagnosticului și inițierea terapiei. 

Cuvinte cheie: metastaze cutanate, carcinom spinocelular, laringe, histopatologie 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

—Print : ISSN 2392–7461, ISSN-L 2392–7461 
—Online : ISSN 2392-8697, ISSN-L 2392-7461

Editor-In-Chief and Managing Editor - Victor Gabriel Clatici
 

 

 

Creative Commons License
Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology by Tarus Media is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.rojced.com/index.php/rojced/index.
Permissions beyond the scope of this license may be available at tarusmedia.ro