LOWER LIP RECONSTRUCTION AFTER EXCISION OF ADVANCED SQUAMOUS CELL CARCINOMA - CASE REPORT RECONSTRUCȚIA BUZEI INFERIOARE POST EXCIZIE DE CARCINOM SCUAMOCELULAR AVANSAT – PREZENTARE DE CAZ

CR Jecan, L Raducu, C Cozma, CI Filip

Abstract


Introduction : Squamous cell carcinoma is the second most common skin cancer after basal cell carcinoma, arising most often as a result of cumulative sun damage, with an increasing incidence in many countries.

This presentation case outlines the surgical treatment of patients with a cutaneous lower lip tumor, placing emphasis
on how oncological safety concerns influence reconstructive considerations.
Methods: We describe the case of a 55 year old male patient, admitted in our department with a non-healing lesion covering 2/3 of the lower lip. The surgical treatment consisted of total tumor excision with adequate safety margins and lower lip reconstruction using a Karapandzic flap.
Results: Postoperative results were favorable and no local or general complications were encountered. Histopathologic exam revealed squamous cell carcinoma with tumor-free margins. Six months follow-up revealed no evidence of tumor recurrence.
Conclusions: Despite the size and invasion of the tumor on the lower lip, complete resection with adequate reconstruction was possible, postoperative scars being functionally and cosmetically acceptable.

Introducere: Carcinomul scuamocelular este ca frecvenţă al
doilea cancer cutanat după carcinomul bazocelular. Acesta apare frecvent în urma expunerii îndelungate la soare, având o incidenţă în creştere în numeroase ţări.
Această prezentare de caz evidenţiază tratamentul chirurgical
al pacienţilor cu tumori cutanate la nivelul buzei inferioare, corelând siguranţa oncologică cu tehnicile de reconstrucţie corespunzătoare.
Metode: Descriem cazul unui pacient de 55 de ani, internat
în clinica noastră pentru o leziune care nu se vindecă în timp
şi cuprinde 2/3 din buza inferioară. Tratamentul chirurgical a constat în excizia tumorală completă cu margini de siguranţă oncologică şi reconstrucţia ulterioară a buzei inferioare cu lambou Karapandzic.
Rezultate: Post-operator, rezultatele au fost favorabile, fără complicaţii locale sau generale. Examenul histopatologic a dezvăluit carcinom scuamocelular, cu margini libere de tumoră. La 6 luni post-operator, nu s-a evidenţiat recurenţă locală.
Concluzii: În ciuda mărimii şi invaziei tumorale extensive a buzei inferioare, excizia completă cu reconstrucţia adecvată a defectului post-excizional a fost posibilă, iar cicatricile post-operatorii au fost satisfăcătoare din punct de vedere estetic şi funcţional.Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

—Print : ISSN 2392–7461, ISSN-L 2392–7461 
—Online : ISSN 2392-8697, ISSN-L 2392-7461

Editor-In-Chief and Managing Editor - Victor Gabriel Clatici
 

 

 

Creative Commons License
Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology by Tarus Media is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.rojced.com/index.php/rojced/index.
Permissions beyond the scope of this license may be available at tarusmedia.ro