HIDRADENITIS SUPPURATIVA: A REVIEW OF PATHOGENESIS AND TREATMENT. HIDRADENITA SUPURATIVĂ: O ANALIZĂ A PATOGENIEI ȘI TRATAMENTULUI

Mihai Lupu, Cristiana Voicu, Laura Papagheorghe, Irina Tudose, Victor Gabriel Clătici, Calin Giurcaneanu

Abstract


Hidradenitis suppurativa (HS), also known as acne inversa, is
a chronic, recurrent, inflammatory disease, characterized by follicular obstruction, extremely painful abscess and sinus tract formation, foul muco-purulent secretions and vicious, often debilitating scarring. From the first reports of the disease, in mid- 19th century, our understanding of HS has evolved so that today it is considered a disease of follicular obstruction with the possibility of a defective basement membrane at the sebofollicular junction of the folliculopilosebaceous unit rather than an infectious process of the apocrine glands.
The recent discovery of bacterial biofilm involvement in HS could very well explain its resistance to antibiotic therapy. Treatment options have evolved to include multi-antibiotic therapy, laser therapy, biological treatments (TNF-α and IL-1 inhibitors), surgical treatment options and electrosurgical procedures.
Despite all these progresses, may patients continue to struggle with the pain, odor, embarrassment and frustration that accompany this isolating disease. HS is misunderstood by patients and doctors alike, resulting in the delay of clinical presentation, diagnosis and treatment. Patients and physicians across various specialties must collaborate in expanding awareness, so that one day we may find a cure for this debilitating disease. 


Hidradenita supurativă (HS), cunoscută și sub numele de acnee inversă, este o afecțiune inflamatorie cronică, recurentă, caracterizată prin obstrucție foliculară, cu formare de abcese și traiecte sinuoase, extrem de dureroase, secreție muco-purulentă și cicatrici vicioase, care adesea produc impotență funcțională. De la prima descriere
a bolii, la mijlocul secolului al-19-lea, nivelul cunoașterii în HS
a evoluat, astfel încât astăzi este considerată o boală a ocluziei foliculare care include posibilitatea unui defect al membranei bazale la nivelul joncțiunii sebo-foliculare a unității foliculopilosebacee și nu a unui proces infecțios al glandelor apocrine. Descoperirea relativ recentă a implicării biofilmului bacterian în patogenia bolii ar putea explica rezistența acesteia la tratamentele antibiotice.
Opțiunile terapeutice s-au dezvoltat în timp și includ în prezent terapii multi-antibiotice, laser terapie, terapii biologice (inhibitori TNF-α și IL-1), tratament chirurgical și proceduri de electroterapie.
În ciuda acestui arsenal terapeutic, un număr mare de pacienți se confruntă cu durerea, mirosul, jena și frustrarea care însoțesc această afecțiune. HS este puțin înțeleasă de către pacienți dar și de către medici, necunoaștere care duce la o latență în prezentarea la medic, diagnostic și tratament. Pacienții și medicii de diverse specialități trebuie să lucreze împreună pentru a ridica nivelul de sensibilizare în privința HS, pentru a putea în final găsi un leac acestei debilitante boli. Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

—Print : ISSN 2392–7461, ISSN-L 2392–7461 
—Online : ISSN 2392-8697, ISSN-L 2392-7461

Editor-In-Chief and Managing Editor - Victor Gabriel Clatici
 

 

 

Creative Commons License
Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology by Tarus Media is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.rojced.com/index.php/rojced/index.
Permissions beyond the scope of this license may be available at tarusmedia.ro