BEYOND CHILDHOOD ATOPIC DERMATITIS - PSYCHODERMATOLOGICAL ASPECTS DERMATITA ATOPICĂ LA COPIL - ASPECTE PSIHODERMATOLOGICE

Cristiana Voicu, Francoise Poot, Lucia Tomas-Aragonés, Uwe Gieler

Abstract


Atopic dermatitis is a common inflammatory chronic skin condition, usually starting in early infancy and posing important physical, psychological and social distress to both children and their parents. Taking into consideration all of these aspects,
the goal of psychodermatology is to teach and help patients and their families to cope with their disease, at the same
time making them more adherent to traditional treatment measures. Since high standard medical care is the goal of every well trained physician, the management of childhood atopic dermatitis should consist of a multidisciplinary team of experts, including dermatologists, allergologists, pediatricians, but
also psychologists or family therapists, in order to achieve best therapy results. 

Dermatita atopică, dermatoză inflamatorie cronică frecvent întâlnită în practica medicală, cu debut în copilăria timpurie, afectează la nivel psihologic și social atât pe copii cât și pe părinţii acestora. Având în vedere aceste aspecte, scopul psihodermatologiei este acela de a educa și ajuta pacienţii
și familiile lor să facă faţă afecţiunii, determinându-i în același timp să adere mai bine la opţiunile terapeutice existente. întrucât dezideratul oricărui medic bine instruit este acela de
a oferi servicii medicale de înaltă calitate, managementul DA infantile trebuie să cuprindă o echipă multidisciplinară alcătuită din dermatolog, alergolog, pediatru și, nu în ultimul rând, psihoterapeut. Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

—Print : ISSN 2392–7461, ISSN-L 2392–7461 
—Online : ISSN 2392-8697, ISSN-L 2392-7461

Editor-In-Chief and Managing Editor - Victor Gabriel Clatici
 

 

 

Creative Commons License
Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology by Tarus Media is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.rojced.com/index.php/rojced/index.
Permissions beyond the scope of this license may be available at tarusmedia.ro