ANGIOLYMPHOID HYPERPLASIA WITH EOSINOPHILIA WITH LATER ONSET - CASE REPORT. HIPERPLAZIE ANGIOLIMFOIDĂ CU EOZINOFILE CU DEBUT TARDIV - CAZ CLINIC

Virgil Patrascu, Raluca Ciurea, Marius Eugen Ciurea, Andreea - Oana Enache

Abstract


Abstract

Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia is a benign vasculo-proliferative disease, predominantly found in middle-aged women (20-50 years old) and with exceptionally cases reported in children or elderly. We report the case of a male patient who developed multiple lesions of angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia in the seventh decade of life. A 63-year-old man, without pathological antecedents presents with 6 nodular reddish lesions, 2-4 mm in size, moderately itchy, located in the left retroauricular region. Based on anamnesis, clinical examination, histopathological exam and other laboratory tests, we established the diagnosis of Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia. After complete excision, immediate repair of the defect was performed using advancement aps from the declive aria. After a 9-months follow-up there was no evidence of recurrence. Considering the possible internal organ involvement, we recommend a quarterly follow-up of the patient for an early diagnosis of other pathological conditions that can lead to a poor vital prognosis.

Key words: angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia, pathogenesis, treatment.

Rezumat

Hiperplazia angiolimfoidă cu eozinofile este o afecțiune vasculo- proliferativă benignă, întâlnită cu precădere la femei de vârstă medie (20-50 ani) şi în mod excepţional la copii sau vârstnici. Noi prezentăm cazul unui bărbat la care boala a debutat în decada a VII-a de viață cu leziuni multiple. Pacient în vârstă de 63 ani, fără antecedente patologice, se spitalizează pentru 6 formațiuni nodulare de culoare roșietică, cu dimensiuni cuprinse între 2 și 4 mm, însoțite de prurit moderat, localizate retroauricular stâng. În urma anamnezei, examenului clinic, examenului histopatologic și a celorlalte investigații paraclinice am stabilit diagnosticul de Hiperplazie angiolimfoidă cu eozinofile. Am efectuat excizie completă și acoperirea lipsei de substanță prin lambouri cutanate avansate din partea declivă. Nu au existat semne de recidivă la 9 de luni de la intervenție.

Având în vedere posibila afectare organică, considerăm necesară supravegherea trimestrială a bolnavului pentru a depista din timp alte condiții patologice care pot întuneca prognosticul vital al acestuia.

Cuvinte cheie:hiperplazia angiolimfoidă cu eozino le, patogenie, tratament. 

 

 

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

—Print : ISSN 2392–7461, ISSN-L 2392–7461 
—Online : ISSN 2392-8697, ISSN-L 2392-7461

Editor-In-Chief and Managing Editor - Victor Gabriel Clatici
 

 

 

Creative Commons License
Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology by Tarus Media is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.rojced.com/index.php/rojced/index.
Permissions beyond the scope of this license may be available at tarusmedia.ro