FAVRE-RACOUCHOT SYNDROME. A CLINICAL STUDY. STUDIU ASUPRA SINDROMULUI FAVRE-RACOUCHOT

Mihail-Alexandru Badea, Horatiu Moldovan, Diana Gingean, Dana Bratu, Anton-Mihai Tilea, Andreea Marin, Silviu - Horia Morariu

Abstract


Abstract

Introduction: 

Favre-Racouchot syndrome represents a chronic dermatosis, asymptomatic, associated with smoking, prolonged sun exposure and male sex. It presents as cysts on plaques of solar elastosis frequently localized to the face.

Methods: We evaluated 7 patients aged between 56 and 88 years who presented with Favre-Racouchot syndrome. The data were processed using SPSS statistical software. We used frequency tables, so the data were expressed as absolute and relative frequencies. Given the limited we could not perform an inferential statistics.

Results: All patients presented in dermatology units for other skin disorders. Three of them had another sun related dermatoses. All patients were active smokers or had a history of long term smoking. Five of them had Fitzpatrick type II phototype. Only one patient was female. None of the patients accepted treatment due to the asymptomatic character of the disease.

Conclusions: The patients with Favre-Racouchot syndrome are not seek- ing the dermatologist for this dermatosis. The disorder is more common in male smokers with Fitzpatrick type II phototype and is mostly associated with other chronic photodermatoses. Extensive studies are needed for a more accurate characterization of the disease.

Key words: 

smoking, elderly, elastosis, undiagnosed, sun exposure 

Rezumat

Introducere: Sindromul Favre-Racouchot reprezintă o dermatoză cronică, asimptomatică asociată cu fumatul, expunerea solară îndelungată și sexul masculin. Se prezintă sub formă de chisturi apărute pe plăci de elastoză solară și se localizează frecvent la nivelul feței.

Material și Metodă: Am evaluat 7 pacienți cu sindrom Favre-Racouchot cu vârsta cuprinsă între 56 și 88 de ani. Datele au fost prelucrate utilizând softul statistic SPSS, ne-am bazat pe tabele de frecvență, astfel datele au fost exprimate prin frecvențe absolute și relative. Fiind date puține nu am putut efectua o statistică inferențială.

Rezultate: Toți pacienții s-au adresat serviciului de Dermatolo- gie pentru alte dermatoze. Trei (42.8%) dintre aceștia prezentau și alte fotodermatoze cronice (reticuloid actinic, granuloma actinic O’brien respectiv hiperplazie sebacee). Toți subiecții au fost fumători activi sau au prezentat un istoric de mari fumători. Cinci (71.4%) au avut fototipul II Fitzpatrick. Am avut un singur pacient de sex feminin (14.2%). Nici unul dintre cei șapte subiecți nu a urmat tratamentul recomandat datorită caracterului asimptomatic al bolii.

Concluzii: Pacienții cu sindrom Favre-Racouchot nu se adresează medicului dermatolog pentru această dermatoză. Boala este mai frecventă la bărbații fumători cu fototip II Fitzpatrick și mare parte asociază alte fotodermatoze cronice. Sunt necesare studii mai ample pentru caracterizarea mai exactă a bolii.

Cuvinte cheie:

fumat, vârstnici, elastoză solară, expunere solară cronică 

 Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

—Print : ISSN 2392–7461, ISSN-L 2392–7461 
—Online : ISSN 2392-8697, ISSN-L 2392-7461

Editor-In-Chief and Managing Editor - Victor Gabriel Clatici
 

 

 

Creative Commons License
Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology by Tarus Media is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.rojced.com/index.php/rojced/index.
Permissions beyond the scope of this license may be available at tarusmedia.ro