SPITZOID SKIN LESIONS DIAGNOSIS ENGAGES HIGHT EXPERTISE – CLINICAL AND PATHOLOGIC INTERPRETATION OF TWO CASES. DIAGNOSTICUL LEZIUNILOR CUTANATE SPITZOIDE NECESITĂ UN ÎNALT GRAD DE EXPERTIZĂ – ANALIZĂ CLINICO-PATOLOGICĂ A DOUĂ CAZURI

Virginia Chitu, Sabina Zurac, Alina E. Cipi

Abstract


Spitzoid skin lesions cause diagnosis difficulties due to their clinical, dermoscopic and histopathological similarities to melanomas. A correct diagnosis implies a high expertise and close collaboration between the dermatologist and the pathologist as there are no algorithms or methods of diagnosis with a 100% accuracy. This type of lesions continues to be of interest for scientists considering the fact that 30% of the malpraxis cases of misdiagnosed melanomas are caused by Spitzoid lesions. In most cases, Spitz nevi do not show any chromosomal aberrations and when present they are to- tally different from those seen in melanomas. In this paper we present two cases of Spitzoid lesions: desmoplastic Spitz nevus and atypical Spitz nevus. The paper underlines the clinical, dermoscopic, histopathological and immunohistochemical features and their impact on final diagnosis. Man- agement of Spitzoid lesions is a challange even for experts. Cytogenetic evaluation of atypical Spitzoid lesions, using comparative genomic hybrid-ization (CGH) and fluorescence in situ hybridization (FISH) respectively, can be very useful when differentiating them from melanomas and establishing their most probable biological behaviour.

Key words : spitzoid lesions, nevi, melanoma, dermoscopy, aberration, genetic, molecular, tests.

Leziunile cutanate spitzoide ridică dificultăţi de diagnosticare, din cauza asemănărilor cu melanomul la nivel clinic, dermatoscopic şi histopatologic. Stabilirea unui diagnostic corect implică un nivel înalt de expertiză şi o colaborare strânsă între clinician şi anatomopatolog, neexistând încă un algoritm sau o metodă de diagnosticare cu sensibilitate de 100% . Această categorie de leziuni continuă să suscite interesul comunităţii ştiinţifice, în contextul în care 30% din cazurile de malpraxis prin subdiagnosticarea melanomului sunt cauzate de leziunile spitzoide. Nevii Spitz în marea majoritate a cazurilor, nu prezintă aberaţii cromozomiale iar atunci când există sunt complet diferite de cele găsite în melanom. În această lucrare sunt prezentate două leziuni cutanate spitzoide : un nev Spitz desmoplazic şi un nev Spitz atipic. În articol sunt discutate aspectele clinice, dermatoscopice, histopatologice şi de imunohistochimie întâlnite şi răsunetul lor asupra diagnosticului nal. Managementul leziunilor spitzoide reprezintă o provocare chiar şi pentru experţi. Evaluarea citogenetică a leziunilor spitzoide atipice poate foarte utilă în diferenţierea lor de melanom şi în stabilirea comportamentului biologic cel mai probabil.

Cuvinte cheie : leziuni spitzoide, nevi, melanom, dermatoscopie, aberaţii, citogenetică, comportament. 

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

—Print : ISSN 2392–7461, ISSN-L 2392–7461 
—Online : ISSN 2392-8697, ISSN-L 2392-7461

Editor-In-Chief and Managing Editor - Victor Gabriel Clatici
 

 

 

Creative Commons License
Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology by Tarus Media is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.rojced.com/index.php/rojced/index.
Permissions beyond the scope of this license may be available at tarusmedia.ro