NOTES ON THE 7TH EDITION ON TNM CLASSIFICATION OF SKIN TUMORS. COMENTARII CU PRIVIRE LA CEA DE-A 7-A EDIȚIE A CLASIFICÃRII TNM A TUMORILOR CUTANATE

Christian Wittekind

Abstract


In the 7th edition of the TNM classi cation of malignant tumours some alterations and innovations for skin tumours were introduced including an entirely new classi cation for Merkel Cell Carcinomas. The changes are shown along with notes on some critical issues. The chapter “cutaneous squamous cell carcinoma and other cutaneous carcinomas” has been new- ly named and supplied with new de nitions. The UICC de nitions of the T categories in the 7th edition differ from those in the AJCC Cancer staging manual. The classi cation of carcinomas of the eyelid has been moved from the ophthalmic tumours chapter to the skin tumours chapter and has un- dergone some changes in the de nition of categories T2 – T4 as compared to the 6th edition. In Malignant Melanoma of skin in addition to tumor ul- ceration, mitotic rate replaces level of invasion as a primary criterion for de ning the subcategory of pT1b. The rst staging proposal for Merkel Cell Carcinoma of the skin is based on the analysis of over 4,700 patients using the National Cancer Database as well as extensive review of the literature.

Key words: Skin tumours, TNM classi cation, Skin carcinoma, malignant melanoma of skin, Merkel cell carcinoma of skin 

În cadrul celei de a 7-a ediții privind clasi carea TNM a tumorilor maligne, au fost introduse o serie de modi cări și informații noi legate de tumorile cutanate, printre care, în premieră, o clasificare a carcinoamelor cutanate cu celule Merkel. Lucrarea de față prezintă modi cările aduse precum și câteva comentarii legate de diferite aspecte importante. Capitolul “carcinoame spino-celulare și alte carcinoame cutanate” a fost redenumit și completat cu definiții noi. În cea de-a 7-a ediție, definițiile UICC ale categoriei T sunt diferite de cele din Manualul AJCC de stadializare a cancerului. Comparativ cu cea de 6-a ediție, clasificarea carcinoamelor pleoapei a fost mutată din capitolul de tumori oftalmice în cel de tumori cutanate și a suferit o serie de modificări în ceea ce privește definirea categoriilor T2-T4. Legat de melanomul cutanat, pe lângă ulcerația cutanată, rata mitotică înlocuiește nivelul de invazie ca prim criteriu de definire a subcategoriei pT1b. Prima propu- nere de stadializare a carcinoamelor cutanate cu celule Merkel are la bază analiza a peste 4 700 de pacienți incluși în Baza de Informații Națională a Cancerului, precum și o analiză extensivă a literaturii de specialitate. Cuvinte cheie : Tumori cutanate, clasificare TNM, carcinom cutanat, melanom cutanat, carcinom cutanat cu celule Merkel. 


 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

—Print : ISSN 2392–7461, ISSN-L 2392–7461 
—Online : ISSN 2392-8697, ISSN-L 2392-7461

Editor-In-Chief and Managing Editor - Victor Gabriel Clatici
 

 

 

Creative Commons License
Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology by Tarus Media is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.rojced.com/index.php/rojced/index.
Permissions beyond the scope of this license may be available at tarusmedia.ro